OBS De Kraaienboom | Kreek 14 | 1654 JX Benningbroek

Ouders op de Kraaienboom

 

 

Op “De Kraaienboom” zijn ouders op diverse manieren bij school betrokken. Natuurlijk voeren we regelmatig gesprekken met ouders over het wel en wee van hun kind op school. Ouders zijn daarbij voor ons een gelijkwaardige gesprekspartner. Samen gaan we op zoek naar wat het beste is voor de leerling.

Ouders worden ook ingeschakeld bij het organiseren van activiteiten bij ons op school. Elke klas heeft twee klassenouders. Zij vormen voor de leerkracht het aanspreekpunt en zij ondersteunen de leerkracht bij allerlei praktische zaken. Eén van de vertegenwoordigers is aanwezig bij de vergaderingen van de Oudervereniging. De OV stelt ook diverse commissies samen om met name de feesten op school mede te organiseren.

Daarnaast helpen ouders ons ook bij het onderwijsleerproces. Een aantal keer in de week geven leesouders extra leeshulp aan sommige leerlingen. De ouders krijgen instructie van Jonna, de IB-er. Zij monitort ook de leesactiviteiten en heeft één keer per jaar een overleg met alle leesouders.

Leerling aanmelden

Wilt u uw kind aanmelden? Klik dan hier om uw kind aan te melden en wij nemen contact met u op.