OBS De Kraaienboom | Kreek 14 | 1654 JX Benningbroek

Welkom in groep 3/4

Onze groep bestaat uit 22 kinderen. Juf Ellen en juf Ilse zijn de leerkrachten van de groep. Juf Joke en juf Leoniek ondersteunen regelmatig onze groep door met individuele kinderen, groepjes kinderen of een deel van de groep extra begeleiding te bieden. 

 

In groep 3 leren de kinderen lezen via de methode Veilig Leren Lezen. Daarnaast wordt er iedere dag gerekend (Wereld in getallen) en geschreven (Pennenstreken). Daarnaast hebben de kinderen later in het jaar ook nog spelling en begrijpend lezen.

De kinderen van groep 4 starten ook iedere ochtend met leesinstructie en zelfstandig lezen. Verder rekenen (Wereld in getallen) dagelijks, net als taal en spelling (Op Maat), schrijven, het dagdictee, Engels (Groove me) en begrijpend lezen.

Ook de Vreedzame School denkwijze heeft een belangrijke plek gedurende de dag. 

 

 

In onze groep richten wij ons, net als in de andere groepen, op de individuele ontwikkeling van de kinderen. Dit doen wij ook thematisch met 4x Wijzer. Binnen de thema's is ruimte voor thematisch onderwijs waarin rekenen, lezen en schrijven betekenis krijgt, maar ook voor woordenschatontwikkeling, wereldoriëntatie, geschiedenis, natuur, motorische activiteiten en onderzoekend leren is er plek. Hierbij ligt de focus op samenwerken, samen van elkaar leren en met elkaar leren.

 

We maken er samen een fijn, leerzaam schooljaar van!

Leerling aanmelden

Wilt u uw kind aanmelden? Klik dan hier om uw kind aan te melden en wij nemen contact met u op.