OBS De Kraaienboom | Kreek 14 | 1654 JX Benningbroek
Medezeggenschapsraad

 

De medezeggenschapsraad (MR) is, heel kort samengevat, een inspraakorgaan door het ministerie ingesteld, met wettelijke bevoegdheden. Deze raad toetst het beleid dat wordt voorgesteld en uitgevoerd door de directie en heeft, afhankelijk van het onderwerp, instemming- of adviesrecht. Ook heeft zij de opdracht te waken voor allerlei vormen van discriminatie. De medezeggenschapsraad bestaat uit een oudergeleding en een personeelsgeleding, die regelmatig bijeenkomen. De vergaderingen zijn in beginsel openbaar. Wilt u een vergadering bijwonen, neem dan contact op met één van de leden. Dit i.v.m. de plaats en het tijdstip van de vergadering.

 

Vanuit de medezeggenschapsraden van de Allure scholen hebben enkele leden zitting in de door het bestuur ingestelde gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Hier worden onderwerpen besproken die alle scholen aangaan. In oktober organiseren de ouderraad en medezeggenschapsraad een gezamenlijke jaarvergadering. Dan legt ook de medezeggenschapsraad verantwoording af van haar doen en laten en worden er eventueel verkiezingen gehouden. De medezeggenschapsraad voor 2020 - 2021 bestaat uit:

 

Onno Holleboom (oudergeleding)

Femke Lligthart - Klijnsma (oudergeleding)

 

Ada van der Hoff (personeelsgeleding)

Ellen Moerman (personeelsgeleding)

Ilse Bossen (personeelsgeleding)

 

 

 

Leerling aanmelden

Wilt u uw kind aanmelden? Klik dan hier om uw kind aan te melden en wij nemen contact met u op.