OBS De Kraaienboom | Kreek 14 | 1654 JX Benningbroek
De oudervereniging van De Kraaienboom

 

De school heeft een oudervereniging (OV) die door en uit de ouders gekozen wordt. De OV stelt zich als doel de samenwerking tussen de ouders en de school te bevorderen en dient als achterban voor de oudergeleding van de OV mogelijk gemaakt. De OV vergadert in principe elke maand tezamen met een afvaardiging van het team. Deze vergadering is openbaar. De data staan op de jaarplanning. De aanvang is 20:00 uur. De vergaderingen worden op school gehouden.

In oktober organiseren de OV en de MR een gezamenlijke jaarvergadering. Dan legt de vereniging verantwoording af over haar werk. In maart organiseren OV en MR gezamenlijk een thema-avond. Het thema daarvan wordt in de loop van het schooljaar vastgesteld.

Heeft u ideeën, op- of aanmerkingen, dan kunt u deze, liefst schriftelijk, kenbaar maken aan een van de OV- leden. Het dagelijks bestuur van de huidige OV bestaat uit:

Harmke Nieuwdorp  (voorzitter)                     

Liset van Diepen   (secretaris)   

Wietske Potter (penningmeester)  

Leerling aanmelden

Wilt u uw kind aanmelden? Klik dan hier om uw kind aan te melden en wij nemen contact met u op.