Oeps,

deze pagina bestaat niet meer, klik hier voor de startpagina...

Over ons

Plezier en betrokkenheid

De leerkrachten geven de instructies van de leervakken rekenen, taal, en lezen, met passie en plezier volgens het DI-model. De leerlingen worden voortdurend uitgedaagd en actief betrokken.

Samenwerken en samen verantwoordelijk

Samen leren we meer. De kinderen kunnen samenwerken, elkaar hulp geven en hulp vragen. Hierbij is aandacht voor het aanleren van leergedrag (o.a. concentratie en taakgedrag).

Ontwikkeling

Ons uitgangspunt is kinderen voorbereiden op het functioneren in de maatschappij. Voorwaarde om te komen tot leren is een veilige en rijke leeromgeving voor ieder kind.


Na 8 jaar les op De Kraaienboom hebben de kinderen voldoende kennis en vaardigheden aangeboden gekregen om zich verder te kunnen ontwikkelen in onze samenleving.

Schooltijden

Bij ons hebben alle groepen dezelfde schooltijden.

‘s Morgens van 08.30 uur tot 12.15 uur

‘s Middags van 13.15 uur tot 15.15 uur

 

Op woensdagmiddag en vrijdagmiddag zijn de kinderen vanaf 12.15 uur vrij

 

De schooldeuren gaan 10 minuten voor schooltijd open en 5 minuten voor schooltijd gaat de bel.

Aanwezige ouders worden dan verzocht de school te verlaten, zodat wij op tijd kunnen beginnen.

Ons onderwijs

Bij ons op school is aandacht voor het
welbevinden van de leerlingen. De instructies van de leervakken rekenen, taal, en lezen, geven wij volgens het DI-model. Wereldoriëntatie wordt bij ons in de vorm van Wereldoriënterende thema's gegeven. De leerling en ouderbetrokkenheid vinden we belangrijk. Samen maken wij ons onderwijs!

De Vreedzame school

We zetten structureel de Vreedzame school in, omdat we onze kinderen willen opvoeden tot verantwoordelijke burgers. Wij creëren een veilige omgeving waarin iedereen zich gewaardeerd en gerespecteerd voelt.

Vier keer wijzer

Wereldoriëntatie wordt bij ons in de vorm van Wereldoriënterende thema's gegeven. Hier is ruimte voor creativiteit en kunnen de leerlingen op verschillende manieren laten zien wat zij geleerd hebben.

Instructie geven

De instructies van de leervakken rekenen, taal, en lezen, geven wij volgens het DI-model. Alle leerlingen starten met dezelfde basisinstructie gericht op het leerdoel. De leerkracht instrueert kennis en begeleidt de inoefening. De leerlingen worden voortdurend uitgedaagd en actief betrokken. 

Ouderbetrokkenheid

De betrokkenheid van ouders bij de opvoeding en het onderwijs van hun kind vinden wij belangrijk. Ouders en school hebben hetzelfde belang: het welzijn en de ontwikkeling van het kind. Wij streven naar goed contact tussen ouders en school.

Leerlingenraad

Op onze school is een leerlingenraad actief. De leerlingenraad bestaat uit leerlingen vanuit groep 4 t/m 8. De leerlingenraad is er om mee te denken, praten, overleggen, beslissen over wat er op school en in de klas gebeurt. We praten over hoe we de school nog beter kunnen maken. 

Gym en zwemmen

Op de Kraaienboom hechten we veel belang aan bewegingsonderwijs. Groep 1-2 krijgt gymles in ons speellokaal. De groepen 3 t/m 8 gymmen in het dorpshuis. Van mei t/m oktober is er schoolzwemmen in het zwembad naast onze school.

Wij zijn Allure

 Een onderwijsinstelling in West-Friesland, met 15 openbare basisscholen in de gemeenten Medemblik, Koggenland en Opmeer. Wij leren van en met elkaar, werken vanuit vertrouwen en we geven elkaar ruimte binnen kaders. 

Wij zijn nieuwsgierig naar onszelf en de ander.

Kracht van openbaar onderwijs

Openbare scholen zijn de scholen van de toekomst. Wij geloven in elkaar en in vooruitkijken. Het maakt niet uit waar je vandaan komt. Samen vormen we de maatschappij. Voel je vrij, wees gelijk en ontmoet elkaar op de openbare school.